KERAJINAN DAN KULINER DI DESA KEPEK (BAHASA JAWI)

immawan 21 Oktober 2019 06:38:58 WIB

SIDASAMEKTA KEPEK - Babagan Kerajinan lan potensi kuliner, Desa Kepek nggadahi potensi unggulan injih menika Batik. Sakwetawis wonten kelompok kelompok pengrajin batik ingkang anggotanipun sampun  pikantuk sertifikat penjamin mutu saking pemerintah. Wondene menggah mofif batik ingkang dados pratanda / ikon Desa Kepek injih menika Batik Manding.

Ngengingi babagan Kuliner, sedayanipun sampun prikso, bilih wonten ing Padukuhan Sumbermulyo Desa Kepek meniko dados sentra / pusat industri tahu. Wonten 18 piyantun  ingakng dados pengrajin tahu, mila mboten mokal menawi 70 % kabetahan tahu wonten ing kabupaten Gunungkidul menika dipun cekapi saking tahu sumbermulyo. Pramila wonten ing tahun 2017 Sumbermulyo pikantuk tetenger minangka Kampung Tahu.

Kejawi tahu Sumbermulyo wekdal sakmenika kuliner ingkang nembe ngembang ngrembaka Bakpia. Wonten ing saben saben padukuhan ibu ibu nembe regeng regengipun damel Bakpia, saksampunipun pikantuk ngelmu saking pelatihan ketrampilan ingkang dipun adani dening Pemerintah Desa wonten ing akhir tahun 2017 kolo wingi. 

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Terjemahan

Polling Web Kepek

Bagaimana menurut anda informasi dari website Kepek?
Sangat memuaskan, Lanjutkan
Memuaskan Saja
Memuaskan, Tingkatkan
Tidak Memuaskan
Create free online surveys

wa

Fanspage FB