Wisata

 • https://youtu.be/X7aLkavpB1U

  31 Oktober 2022 10:18:24 WIB Administrator
  https://youtu.be/X7aLkavpB1U
  ..selengkapnya

 • WIT KEPEK DADOS ALESAN ADEGING DESA KEPEK

  21 Oktober 2019 06:51:27 WIB
  WIT KEPEK DADOS ALESAN ADEGING DESA KEPEK
  SIDASAMEKTA KEPEK - Adeging Desa Kepek estunipun katah pemanggih ingkang sedaya gadah landesan piyambak piyambak. Salah setunggalipun nyariosaken wonten ing jaman rumiyin, salah setunggalipun wali injih menika Kanjeng Sunan Kalijaga, bade nglajengaken lampah wonten ing papan ingkang kagem nglempak ..selengkapnya

 • WISATA SITUS SEJARAH PETILASAN KIAI LEGI LEDOKSARI (BAHASA JAWI)

  21 Oktober 2019 06:43:44 WIB
  WISATA SITUS SEJARAH PETILASAN KIAI LEGI LEDOKSARI (BAHASA JAWI)
  SIDASAMEKTA KEPEK - Ing Desa Kepek wonten setunggal situs sejarah ingkang dumugi sakmenika taksih pun lestantunaken injih puniko Petilasan Kiyai Legi ingkang mapan wonten ing Padukuhan Ledoksari. Wekdal-wekdal tartamtu wonten poro peziarah engkang nggadahi hajat sami tirakat wonten papan meniko, ..selengkapnya

 • BAKSO ULEG KHAS TEMANGGUNG KINI HADIR DI DESA KEPEK

  16 Oktober 2019 13:58:13 WIB
  BAKSO ULEG KHAS TEMANGGUNG KINI HADIR DI DESA KEPEK
  SIDASAMEKTA KEPEK - Bermula dari kebiasaan membantu orang tua yang sering mendapat pesanan kuliner, pemuda pemilik warung makan satu ini sejak itulah suka memasak dan kini untuk menyalurkan hobi nemasak sekarang membuka warung makan. Konsep kuliner di warung makan ini berbeda dari warung yang lain. Perbedaannya ..selengkapnya

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Terjemahan

Polling Web Kepek

Bagaimana menurut anda informasi dari website Kepek?
Sangat memuaskan, Lanjutkan
Memuaskan Saja
Memuaskan, Tingkatkan
Tidak Memuaskan
Create free online surveys

wa