LURAH S. HADI SUDARMO PERINTIS BALAI DESA KEPEK BERDIRI

23 Oktober 2019 16:08:02 WIB

SIDASAMEKTA KEPEK - Panjenenganipun nggadahi gagasan mbangun  Balai Desa kagem pusat Peprentahan wonten Ing Desa Kepek. Pramila saksampunipun pirembakan kalian sedoyo perangkatipun lan tokoh masyarakat. Tahun 1973 pembangunan Balai Desa Kepek kawiwitan. Elokipun wekdal semanten, Panjenenganipun KRT. Djojodiningrat, BA minonggko Bupati Gunungkidul ingkang kaping -19, kerso nyelirani rawuh wonten ing malem tirakatan adegipun Balai Desa Kepek.

Wektu semono Pak Bupati Djojodiningrat kerso rawuh pas malem tirakatan, keporo panjenengane  ndedongo sedeku karo nyembah suwe banget ono cagak sisih lor kulon“.  pangandikane  Bapak  Suwarno (Rabu, 14 Pebruari 2018) Kaum  nalika jaman peprentahan Bapak S. Hadi Sudarmo minongko Lurah Kepek. Wujude bangunan Pendopo kanggo kumpulan kang sisih ngarep ono macan angop, sak  kiwane Pendopo digawe Kampung mujur mangidul kang digunaake kanggo kantor. 

Komentar atas LURAH S. HADI SUDARMO PERINTIS BALAI DESA KEPEK BERDIRI

Nia 23 Oktober 2019 17:19:12 WIB
Luar biasa bangunan Gedung Balai Desa Kepek Wonosari, sekarang berdiri lebih besar dan megah. Semoga kegiatan di Balai Desa lebih meriah lagi, dimulai dari Web Desanya. Salut !!!!

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Terjemahan

Polling Web Kepek

Bagaimana menurut anda informasi dari website Kepek?
Sangat memuaskan, Lanjutkan
Memuaskan Saja
Memuaskan, Tingkatkan
Tidak Memuaskan
Create free online surveys

wa