WISATA SITUS SEJARAH PETILASAN KIAI LEGI LEDOKSARI (BAHASA JAWI)

21 Oktober 2019 06:43:44 WIB

SIDASAMEKTA KEPEKIng Desa Kepek wonten setunggal situs sejarah ingkang dumugi sakmenika taksih pun lestantunaken injih puniko Petilasan Kiyai Legi ingkang mapan wonten ing Padukuhan Ledoksari. Wekdal-wekdal tartamtu wonten poro peziarah engkang nggadahi hajat sami tirakat wonten papan meniko, keporo tiyang engkang rumaos kabul hajadipun sami gotong royong kalian wargo mbangun papan petilasan Kiyai Legi.

Manut cerita ingkang kita tampi saking para sesepuh ing Desa Kepek, mboten wonten ingkang mangertosi sinten sejatosipun  Kiyai Legi menika. Ananging dipun pitados Kiyai Legi menika salah satunggaling abdi dalem Karaton Ngayogyokarto Hadiningrat ingkang wekdal semanten ngayahi jejibahan wonten ing tlatah Gunungkidul. Wonten ing tengahing margi  ing tlatah kang aran Thok Ding, ( sakmenika  Padukuhan Ledoksari ) abdi dalem menika dipun begal dening poro brandal ngantos dumugining  pejah.  Jasadipun di  rukti lan dipun sarekaken dening wargo masyarakat sak kiwo tengening papan menika.  Lan kagem pengeling eling kedadosan meniko sakrehning dintenipun pasaran Legi, pramila dipun paringi tenger Kiyai Legi.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Terjemahan

Polling Web Kepek

Bagaimana menurut anda informasi dari website Kepek?
Sangat memuaskan, Lanjutkan
Memuaskan Saja
Memuaskan, Tingkatkan
Tidak Memuaskan
Create free online surveys

wa